Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
3736817 (brak danych) Usługi inżynieryjne

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3822256 (brak danych) Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3802689 (brak danych) Usługi spalania odpadów

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3759240 (brak danych) Środki odkażające

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3732937 (brak danych) Denzytometry do pomiaru gęstości kości

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3732736 (brak danych) Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3730593 (brak danych) Komputer biurkowy

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3726123 (brak danych) Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3722811 (brak danych) Usługi doradcze w zakresie zaopatrzenia

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3714650 (brak danych) Podkłady

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3714584 (brak danych) Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3712900 (brak danych) Usługi sprzątania szkół

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3710801 (brak danych) Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3698298 (brak danych) Spektrometry

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3696179 (brak danych) Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3694225 (brak danych) Usługi nadzorowania placu budowy

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3694056 (brak danych) Produkty farmaceutyczne

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3846293 (brak danych) Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3870998 (brak danych) Usługi ubezpieczeniowe

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3879011 (brak danych) Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3912912 (brak danych) System sterowania i kontroli

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3937176 (brak danych) Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3950534 (brak danych) Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3953247 (brak danych) Elektryczność

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3953240 (brak danych) Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3988466 (brak danych) Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

3988461 (brak danych) Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4024618 (brak danych) Środki odkażające

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4027297 (brak danych) Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4029414 (brak danych) Roboty budowlane w zakresie budynków

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)