Dotacje - Komputery, informatyka, technika biurowa - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
722358 2018-01-11 Małopolskie
Poprawa jakości i dostępu do POZ w Miejs...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719953 2018-01-04 Opolskie
Upowszechnianie świadczenia e-usług w ra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719954 2018-01-04 Opolskie
E-gmina - zwiększenie uczestnictwa miesz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719955 2018-01-04 Opolskie
E-Ozimek - rozwój cyfrowych usług Konku...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719957 2018-01-04 Opolskie
Elektroniczne usługi publiczne - e-admin...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719958 2018-01-04 Opolskie
OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719959 2018-01-04 Opolskie
Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719960 2018-01-04 Opolskie
Wdrożenie e-usług w SPZOZ w Głubczycach ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719961 2018-01-04 Opolskie
Rozwój elektronicznych usług publicznych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719962 2018-01-04 Opolskie
Rozwój e-usług publicznych i sytemu zarz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719963 2018-01-04 Opolskie
E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719967 2018-01-04 Opolskie
Rozwój elektronicznych usług publicznych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719969 2018-01-04 Opolskie
Poprawa jakości i dostępności świadczeń ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719970 2018-01-04 Opolskie
Wdrożenie E-usług medycznych w Zakładzie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719971 2018-01-04 Opolskie
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719973 2018-01-04 Opolskie
Wprowadzenie e-usług w Krapkowickim Cent...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719974 2018-01-04 Opolskie
E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719976 2018-01-04 Opolskie
Wdrożenie e-usług medycznych poprzez roz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719978 2018-01-04 Opolskie
Świadczenie e-usług w obszarze mieszkaln...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719977 2018-01-04 Opolskie
Rozwój elektronicznych usług publicznych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719507 2017-12-29 Śląskie
Prace badawczo-rozwojowe nad opracowanie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719533 2017-12-29 Śląskie
Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719587 2017-12-29 Śląskie
Opracowanie innowacyjnej platformy wymia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719590 2017-12-29 Śląskie
Opracowanie autorskiej technologii integ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719672 2017-12-29 Śląskie
Stworzenie innowacyjnego systemu wspomag...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719679 2017-12-29 Śląskie
Opracowanie zaawansowanych, inteligentny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719691 2017-12-29 Śląskie
Przeprowadzenie prac badawczych i rozwoj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719698 2017-12-29 Śląskie
Opracowanie innowacyjnego systemu wspier...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719703 2017-12-29 Śląskie
Opracowanie innowacyjnego jednolitego sy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
718533 2017-12-22 Warmińsko-Mazurskie
Zapewnienie mieszkańcom Gminy Barczewo d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu